ZETACAL DA

ZETACAL DA inorganik bazlı kireç giderme malzemesidir. ZETACAL DA genellikle ağır deriler için kullanılan bir kireç giderme malzemesidir. Kullanmak için amonyum tuzu kullanmaya gerek yoktur eğer istenirse 0,3-0,5% arasında kullanılarak hareketi geliştirilebilir.

ZETACAL DS

ZETACAL DS kireçlik yardımcı malzemesidir Kireç ve sülfite eklenerek kullanıldığında daha hızlı ve efektif etkisi vardır. ZETACAL DS, ZETASOL AF ile birlikte kullanıldığında atık sudaki kirlilik miktarını azaltmak mümkündür. Böylelikle deriler daha temiz ve esnek olurlar. ZETACAL DS derilerde olabilecek kırışıklıkları giderici bir ürün olarak da kullanıldığından, sonuçta deri alanını genişletir. ZETACAL DS kullanımında nitroaminler veya amonyak gazı çıkarmaz. Kullanım miktarı deri çeşidine göre değişiklik göstersede %1.5 dan az olmamalıdır.

ZETAN OM

ZETAN OM magnezyum oksit’tir. ZETAN OM her türlü derinin krom tabaklama sırasında kullanılabilen maskeleme maddesidir. Deriye krom alımını arttırır. Ayrıca iyi bir yumuşaklık, dolgunluk ve sırca dayanımını ve boya alımını geliştirir. Nappa ve giysilik gibi tüm yumuşak deri istenen uygulamalarda kullanımı uygundur

ZETAN PDF

ZETAN PDF özellikle sırca sıkılığına etki etmeksizin deri kesitinin tamamının asiditesinin homojen olması istendiği durumlarda wet-blue derilerin nötralizasyon işlemi için gerekli olan sentetik retenaj malzemesidir. Krom tabaklama için bazifikasyon maddesi olarak kullanılmak istendiğinde %1-2 arasında kullanımı, eğer boyama düzgünlüğünü ve penetrasyonunu geliştirmek için dispersiyon maddesi olarak kullanılmak istenirse %0,5-2 arasında kullanımı uygun olur.

ZETASOL AF

ZETASOL AF bir ıslatma maddesidir ve ıslatma sırasında derinin temizlenmesini sağlar ve etkisi hızla ve derinlemesinedir.Ayrıca yağ giderme içinde uygundur ve enzim etkisi göstermez. ZETASOL AF ayrıca yağlama maddelerinin ve yağların diğer sürfektanlar gibi penetrasyonu tutuma etki etmeksizin geliştirmesini sağlar.

ZETASOL D 25

ZETASOL D25 anyonik boyalar ile yapılan boyamanın sonunda kullanılır ve boyamayı güçlendirir,parlaklığı mükemmel yapar. ZETASOL D25 ayrıca banyoda kalan boyanın tüketiminide sağlar.Önerilen dozaj genellikle traşlı ağırlık üzerinden 0,25-0,5 % arasındadır fakat bazan siyah boyamalarda %1 ‘e kadar çıkılabilir.

ZETASOL LC

ZETASOL LC deri kesitine çok iyi işler ve yüzeydeki aşırı nötralizasyonu önler.Ayrıca iyi yumuşaklık, dolgunluk ve sırca dayanımı kazandırması yanında boya alımınıda arttırır.Nappa ve giysilik deri gibi tüm yumuşaklık istenen deriler için kullanımı uygundur.

ZETASOL PG

ZETASOL PG boyama için bir geciktirme ajanıdır,anyonik boyaların deri liflerine karşı afinitesini azaltır.Deri kesitine iyi bir penetrasyon ve düzgün bir dağılım sağlar.Ayrıca yünlü derilerin boyanması içinde uygundur ve yünlerin parlaklığı ve renk dağılımının mükemmel olmasını sağlar.

ZETASOL SC

ZETASOL SC iyi nötralizasyon özelliğine sahip Formik asit tuzların karışımıdır. ZETASOL SC deri kesitine çok iyi işler ve yüzeydeki asırı nötralizasyonu önler. Ayrıca iyi yumuşaklık, dolgunluk ve sırca dayanımı kazandırması yanında boya alımınıda arttırır. Nappa ve giysilik deri gibi tüm yumuşaklık istenen deriler için kullanımı uygundur

ZETAWET A

ZETAWET A ıslatma ve temizleme ajanıdır. ZETAWET A bir ıslatma maddesidir ve ıslatma sırasında derinin temizlenmesini sağlar ve etkisi hızla ve derinlemesinedir.Ayrıca yağ giderme içinde uygundur ve enzim etkisi göstermez. ZETAWET A ayrıca yağlama maddelerinin ve yağların diğer sürfektanlar gibi penetrasyonu tutuma etki etmeksizin geliştirmesini sağlar.

ZETAZIM MC

ZETAZIM MC pankreatik tripsin enzimine alternatif olarak derilerin ıslatma işleminde kullanılan sıvı enzimatik bir üründür. ZETAZIM MC, biokimyasal özelliği ve enzimatik aktivitesi nedeniyle özel bir üründür. Yırtılma dayanımını geliştirerek yumuşak ve çok iyi deri verirler. Sıvı olduğu için kullanımı kolay bir üründür ve direk olarak banyoya verilir ayrıca tuz ve diğer başka madde içermediği için atık suda kirlilik yaratmaz. Ayrıca içeriğinde taşıyıcı madde veya amonyum tuzları içermez.

ZETAZIM RV

ZETAZIM RV kuru veya tuzla korunmuş derilerin ıslatma işleminde kullanılan enzimatik bir üründür. ZETAZIM RV, albümin, globülin gibi fibrile olmayan proteinlerin ve diğer maddelerin uzaklaştırılması için ıslatma işleminde kullanılan bir üründür.

ZETAN 3H

ZETAN 3H özellikle dolgunluk geliştirici bir malzemedir ve deriye kalem efekti kazandırır.Ayrıca boya dağılımınıda arttırır. ZETAN 3H krom yada vejetal tabaklanmış zımparalı yada ciltli derilerde tek başına kullanılabilir. Diğer sintanlar veya akrilik dolgularla birlikte krom retenaj safhasında da rahatlıkla kullanılabilir.

ZETAN 9

ZETAN 9 yuvarlak tutum ve mükemmel dolgunluk ilebirlikte sıkı bir cilt verir.ZETAN 9 nötralizasyondan sonra 4,5-5,0 pH’lardakullanılmalıdır; doğal ve sentetik tanenlerle bağdaşabilir ve hem krom hem de bitkisel tabaklanmış deriler içinde kullanılabilir.Önerilen miktar traşlı ağırlık üzerinden %3-6 arasındadır.

ZETAN 2221

ZETAN 2221 tüm derilerin retenajında kullanılan akrilikdolgudur.ZETAN 2221 kulanımı ile deriye mükemmel bir dolgunluk, çok ince ve yatık bir cilt elde edildiği gibi,boyama haslıklarında herhangi bir kayıp oluşmayıp, ışık haslıkları yüksek boyamalar elde edilir.

ZETAN 2276

ZETAN 2276 kromlu derilerin retenajında kullanılan akrilik dolgudur. ZETAN 2276 kulanımı ile deriye mükemmel bir dolgunluk, çok ince ve yatık bir cilt elde edildiği gibi, boyama haslıklarında herhangi bir kayıp oluşmayıp, ışık haslıkları yüksek boyamalar elde edilir

ZETAN 9146

ZETAN 9146 iyi ışık haslığı ve yüksek doldurma özelliğine sahip asit akrilik kopolimer ürünüdür. Bütün deride iyi bir dolgunluk etkisi gösteren kromlu derilerin retenajı için uygundur.Deri türüne ve kalınlığına bağlı olarak traşlı ağırlık üzerinden %2-5 arasında kullanılır.

ZETAN AL

ZETAN AL tabaklama safhasında veya retenajda %1-2 oranında kullanılabilir.Çok iyi sırça ve lif sıkılığı sağlar.Süet, nubuk ve kürk süet üretiminde kullanımı bu nedenle tavsiye edilir. Ayrıca wet white deri üretiminde tabaklayıcı madde olarak kullanıldığında büzülme temperatürünü arttırır.

ZETAN CR

ZETAN CR iyi bir krom ve tanen karışımıdır. ZETAN CR toz formda kompleks bir krom sintandır. Tabaklama ve retenaj için kullanımı uygundur. Deriye iyi ve yumuşak bir sırca kazandırır ve sisme ve kabalaşma etkisi göstermez. Ayrıca normal veya kendi kendini bazifiye edebilen kromun kesite penetrasyonuna yardım ederek birlikte kullanılabilir. Retenaj da kullanıldığında temiz bir boyama yapılabilmeye çok uygun sıkı ve yumuşak deriler verir.

ZETAN FINE

ZETAN FINE toz formda kompleks bir krom sintandır.Tabaklama ve retenaj için kullanımı uygundur. Deriye iyive yumuşak bir sırca kazandırır ve sisme ve kabalaşmaetkisi göstermez. Ayrıca normal veya kendi kendini bazifiye edebilen kromun kesite penetrasyonuna yardım ederek birlikte kullanılabilir.Retenajda kullanıldığında temiz bir boyama yapılabilmeye çok uygun sıkı ve yumuşak deriler verir.

ZETAN MQ

ZETAN MQ yüksek miktarda bitkisel tanen içeren tabaklama maddesi karışımıdır ve düz ve yatık sırçalı yumuşak ve sıkı bir yapı kazandırır.Tüm deri çeşitleri için kullanımı uygundur.

ZETAN N

ZETAN N özellikle sırca sıkılığına etki etmeksizin deri kesitinin tamamının asiditesinin homojen olması istendiği durumlarda wet-blue derilerin nötralizasyon işlemi için gerekli olan sentetik retenaj malzemesidir.Krom tabaklama için bazifikasyon maddesi olarak kullanılmak istendiğinde %1-2 arasında kullanımı, eğer boyama düzgünlüğünü ve penetrasyonunu geliştirmek için dispersiyon maddesi olarak kullanılmak istenirse %0,5-2 arasında kullanımı uygun olur.

ZETAN NP

ZETAN NP krom tabaklanmış derilerin retenajında kullanıldığında deriye dolgunluk ve sıkılık kazandırır ve bitkisel tabaklayıcı tüketimini ve penetrasyonunu arttırır. Tüm doğal ve sentetik tabaklayıcılar ile birlikte kullanılabilir ve ayrıca tüm bitkisel tabaklama işleminin ön tabaklaması için uygundur. Kullanım türüne bağlı olarak krom tabaklanmış derilerin retenajında traşlı ağırlıktan % 2-4 arasında, bitkisel tabaklamanın ön tabaklama işleminde %3-6 arasında tola ağırlığı üzerinden kullanımı uygun olur.

ZETAN OS

ZETAN OS krom tabaklanmış derilerin retenajında kullanıldığında deriye dolgunluk ve sıkılık kazandırır ve bitkisel tabaklayıcı tüketimini ve penetrasyonunu arttırır. Tüm doğal ve sentetik tabaklayıcılar ile birlikte kullanılabilir ve ayrıca tüm bitkisel tabaklama işleminin ön tabaklaması için uygundur. Kullanım türüne bağlı olarak krom tabaklanmış derilerin retenajında traşlı ağırlıktan % 2-4 arasında, bitkisel tabaklamanın ön tabaklama işleminde %3-6 arasında tola ağırlığı üzerinden kullanımı uygun olur.

ZETAN PRN

ZETAN PRN suda tamamen çözünebilen toz retenaj maddesidir.Kullanımı ile deride mükemmel bir dolgunluk sağlamasının yanında, derinin bütününde homojen kalınlık sağlanacağından zımpara haslıklarını arttırır. ZETAN PRN, yağların penetrasyonunu artıracağından, yağlamadan önce ve sonra rahatlıkla kullanılabilir. Bununla beraber krom ve bitkisel dolgularla birlikte kulanılabildiği gibi, tek başına veya diğer sentetik tanenlerle de kombine edilerek kullanılabilir. Kullanmadan önce suda çözmeye gerek kalmaksızın dolaba toz olarak verilbilir.

ZETAN PRS

ZETAN PRS sentetik retenaj malzemesidir. ZETAN PRS suda tamamen çözünebilen toz retenaj maddesidir. Kullanımı ile deride mükemmel bir dolgunluk sağlamasının yanında, derinin bütününde homojen kalınlık sağlanacağından zımpara haslıklarını arttırır. ZETAN PRS, yağların penetrasyonunu artıracağından, yağlamadan önce ve sonra rahatlıkla kullanılabilir. Bununla beraber krom ve bitkisel dolgularla birlikte kulanılabildiği gibi, tek başına veya diğer sentetik tanenlerle de kombine edilerek kullanılabilir. Kullanmadan önce suda çözmeye gerek kalmaksızın dolaba toz olarak verilebilir.

ZETAN PS

ZETAN PS krom tabaklanmış derilerin retenajında kullanıldığında deriye dolgunluk ve sıkılık kazandırır ve bitkisel tabaklayıcı tüketimini ve penetrasyonunu arttırır.Tüm doğal ve sentetik tabaklayıcılar ile birlikte kullanılabilir ve ayrıca tüm bitkisel tabaklama işleminin ön tabaklamasıiçin uygundur. Kullanım türüne bağlı olarak krom tabaklanmış derilerin retenajından traşlı ağırşlıktan % 2 – 4 arasında bitkisel tabaklamanın ön tabaklama işleminde % 3 – 6 arasında tola ağırlığı üzerinden kullanımı uygun olur.

ZETAN PYB

ZETAN PYB yüksek miktarda pirogallik asit içeren tabaklama maddesi karışımıdır ve düz ve yatık sırçalı yumuşak ve sıkı bir yapı kazandırır.

ZETAN QBR

ZETAN QBR yüksek miktarda bitkisel tanen içeren tabaklama maddesi karışımıdır ve düz ve yatık sırçalı yumuşak ve sıkı bir yapı kazandırır.Deriye kızılımsı renk verir.

ZETAN RX

ZETAN RX suda tamamen çözünebilen toz retenaj maddesidir.Kullanımı ile deride mükemmel bir dolgunluk sağlamasının yanında, derinin bütününde homojen kalınlık sağlanacağından zımpara haslıklarını arttırır.ZETAN RX yağların penetrasyonunu artıracağından,yağlamadan önce ve sonra rahatlıkla kullanılabilir.Bununla beraber krom ve bitkisel dolgularla birlikte kulanılabildiği gibi, tek başına veya diğer sentetik tanenlerle de kombine edilerek kullanılabilir.Kullanmadan önce suda çözmeye gerek kalmaksızın dolaba toz olarak verilbilir.

ZETAN S

ZETAN S kollagen için yüksek afiniteli retenaj malzemesidir. ZETAN S gibi tabaklama ile sinerjik efekt kazandıran malzemeler deriye çok yumuşak ve sıkı deri verirler.ZETAN S sudaki kısmi alkali çözünürlüğünü arttırır.Anyonik olması nedeniyle boyamada da yardımcı olur.Önerilen dozaj %3-7 arasında değişir.

ZETAPOL AH

ZETAPOL AH suyla karıştırıldıktan sonra kullanılmalıdır.Tüm aldehit tabakalayıcılar gibi pH 2-8 arasında kullanılabilir. Düşük ph aralığında penetrasyon sağlanırken ph yükseldiğinde fiksasyon ve reaktifliği sağlanır.Semi kromlu keçi derilerinin boyamasında penetrasyon problemi ZETAPOL AH kullanılarak büyük ölçüde giderilebilir.Yağlama sırasında ZETAPOL AH kullanıldığında yumuşaklık özelliği artar ve boşluk problemi azalır.

ZETAPOL MB

ZETAPOL MB tüm deri tipleri için uygun temel bir yağlama maddesidir. Mobilyalık, giysilik ve ayakkabı yüzlük gibi birçok deri tipi için uygun tek başına veya diğer yağlarla kombine edilerek de kullanılabilen geniş kullanım alanı olan bir yağdır.

Bu websitesi Arı Medya tarafından hazırlanmıştır.

[email protected] 90 276 2340088